Et menneske uden historie er som et træ uden rod

Samsø er rig på historie som skal bevares for eftertiden

(Artikel bragt i ”Økomuseum Samsø”s årsskrift 2012)

 

Historien har mange sider: store samfundsstrømninger, religiøse, kulturelle og politiske, men i høj grad også det enkelte menneskes levnedsløb.

   Samsø Egnsarkiv under Økomuseum Samsø er stedet, hvor vi samler lokalhistoriens tråde i samarbejde med Slægts- og Lokalhistorisk Forening.

   Med lokaler dør om dør på Onsbjerg gl. Skole holdes der hver torsdag åbent fra 13 til 17. Alle er velkomne til at komme og dykke ned i fotos eller skrevne overleveringer fra vores fælles historie, fortælle egne erindringer eller aflevere relevante materialer.

 

Mange ved ikke, at de ligger inde med lokalhistoriske skatte f. eks. i form af fotos fra hverdag og fest.

   Forsynet med navne, begivenheder, steder og årstal er de værdifuld dokumentation for eftertiden.

   Egnsarkivet vil med glæde modtage den slags eller have lov til at kopiere.

   Ligger man inde med effekter, som man gerne vil bevare, men ikke vil have offentlighedens adgang til endnu, kan man f. eks. vælge at få arkiveringen klausuleret, så den først må åbnes, efter man er død.

 

Ildsjæle og fagfolk

Samsø Egnsarkiv har tidligere haft fast bemanding, men da det har været nødvendigt at slanke museets økonomi i de senere år, har det haltet med at have mandskab nok til alle funktioner. I en periode har det svinget med hvem, der har passet åbningstiderne.

   Registreringsarbejdet o. l. har til dels ligget i dvale, men heldigvis har en frivillig ildsjæl, Ole Pedersen fra Onsbjerg, arbejdet ihærdigt med at skanne dele af arkivets store billedstof ind samt at lave brugbare registre til brandforsikringsprotokoller, som er til stor hjælp for de besøgende, der søger oplysninger om bestemte ejendomme.

   Sidste sommer var vi desuden så heldige at få en uddannet historiker og forsker ansat i et løntilskudsjob, Anders Thornvig Sørensen, cand. mag. i historie og fransk med ph. d. i historie, har fra juli 2012 til midt februar 2013 forestået arbejdet i arkivet: såvel åbningstiderne som sortering, registrering og katalogisering af arkivmateriale, og helt ukendt med den type arbejde var hen ikke, idet han i et år havde været assistent i Beder-Malling Egnsarkiv.

   En af de store, meget tidskrævende opgaver her på øen, har været at gå styr på beholdningen af Samsøaviser helt tilbage til 1970-erne. Ikke mindre end 8 forskellige aviser – selvstændige eller lokaludgaver af regionalblade – har der været tale om.

   Et andet stort område har været at samarbejde med Ole Pedersen om en lettere overskuelig systematisering af brandforsikringsprotokollerne, idet der tidligere har være registreret efter forsikringsnummer og ikke efter matrikelnumre.

 

For at kunne servicere brugere i åbningstiden, er der desuden brugt megen tid på at læse alt tilgængeligt Samsøstof.

   ”Jeg har måttet lære arkivet et kende på den hårde måde, og Danmarkshistorien er blevet mere nærværende”, siger Anders T. Sørensen. ”Det har været menneskeligt berigende at arbejde sammen med Ole Pedersen og med folkene på Lokal- og Slægtshistorisk Forening. Vi konkurrerer ikke om opgaverne, men komplimenterer hinanden på bedste vis. I det hele taget er jeg faldet godt til på øen”, fortsætter Anders T. Sørensen.

 

Desværre varer løntilskudsstillinger ikke evigt. Anders Thornvig Sørensen skal videre med at søge forskerjobs og at beskæftige sig som foredragsholder m. m. inden for kulturhistoriske og politiske historieområder.

 

Økomuseet skal derfor igen til at finde muligheder for at bemande arkivet, og håber at flere, som Ole Pedersen, vil have lyst til at dykke ned i de skatte af historie, stedet gemmer.

Bodil Mørk