MARKHUSE

Samsø Egnsarkiv arbejder bl. a. med indsamling af oplysninger om øens gamle markhuse.

   I denne forbindelse skal ’markhuse’ forstås som huse beliggende i marken i nogen afstand fra gården, beregnet på (midlertidig) opbevaring af dyrkningsmateriel og -materialer.

   Tomme sokler, og markhuse som har ændret formål (sommerhus) medtages ikke.

   De hidtil fundne markhuse kan ses på kortet herunder.

    Egnsarkivet vil gerne vide, om der findes flere, og vi vil også gerne kende data og historier om samtlige markhuse. Det drejer sig om, hvem fik huset bygget? - hvornår? - ejerforhold? - samt særlige tilknyttede historier og begivenheder?

   Bidrag til:

mail: info@egnsarkivet.dk

telefon: 86591924 (Samsø Egnsarkiv, torsdage kl. 13-17)

mail: olepsamsoe@gmail.com

telefon: 61338659 (Ole Pedersen)

 

Markhuse på Samsø

20201121

Markhuse på Samsø

Billedet viser de markhuse, som er fundet pr. 20. november 2020.

Flere markhuse efterlyses.

Data og yderligere information om alle markhuse efterlyses fortsat og modtages med stor interesse.