SAMSØ EGNSARKIV

Samsø Egnsarkiv, Samso Egnsarkiv, Samsoegnsarkiv, Samsøegnsarkiv, Lokalarkiv Samsø

Nye og tilforladelig accurat Geographisk Charte over Öen Samsoe af Aar 1755 

OPFORDRING: Samsø Egnsarkiv modtager meget gerne gamle papirer, protokoller, etc. som fortæller historie om livet på Samsø - det kan være om personer, virksomheder, steder, begivenheder osv. I stedet for bare at smide sådan noget ud, så lad lige Egnsarkivet se på det. Vi er altid klar til at modtage i åbningstiden om torsdagen kl. 13 - 17.

Samsø Egnsarkiv er Samsøs historiske hukommelse. Arkivet indsamler og bevarer materiale om egnens historie og gør det tilgængeligt for alle interesserede. Her findes kilderne, i original eller kopi, til Samsøs historie. Yderligere stof kan findes på landsarkiverne og Rigsarkivet.

Samsø Egnsarkiv råder over aviser, vejvisere, skatte- og adressebøger, forhandlingsprotokoller, kirkebøger, forlketællinger, brandforsikringsprotokoller, fotografier matrikelkort, foreningsarkiver, personalia og meget, meget mere.

På arkivet kan interesserede få hjælp til at finde arkivalier af speciel interesse. Vi hjælper gerne med at finde billeder, matrikelkort, skøder, avisartikler m.m.

Til gengæld kan interesserede hjælpe Samsø Egnsarkiv ved at aflevere materiale til arkivet, således at det i fremtiden bliver muligt at stille endnu mere materiale til rådighed for vore besøgende og dermed betjene dem på bedste måde.

Pillemark Borgerforening på besøg

Den 10. marts 2014 havde Lokal- og Slægtshistorisk Forening Samsø arrangeret besøg af Pillemark Borgerforening. Arrangementet havde 15 deltagere, som udviste stor interesse for arkiverne. Forud havde borgerforeningen gennemført en del møder om Pillemarks historie.

I 2015 er arkivet blevet forsynet med en del tiltrængt inventar, bl.a. flere arkivskabe og ny computer.