Samsø Egnsarkiv Samso Egnsarkiv Samsoegnsarkiv Samsøegnsarkiv

Fra arkivets righoldige lager

OM OS

Formål

Samsø Egnsarkiv har til opgave at modtage, registrere og opbevare arkivalier af lokalhistorisk interesse. Desuden er opgaven at formidle arkivets muligheder og stille arkivalierne til rådighed for interessserede.

På arkivet arbejder for tiden

Helle Rasmussen (arkivleder)

Ole Pedersen (frivillig ulønnet medarbejder)

Henny Vadstrup (frivillig ulønnet medarbejder)