Frederik Poulsen 1865 - 1930

Født i Brundby - begravet på Tranebjerg Kirkegård. Siden 1895 bosat i København - ansat i en boghandel. Kulturhistoriker ikke af navn, men af gavn.

1884: Sin slægts historie, 1885: Optegnelser: Sagn, viser, mundheld, gåder, folkeskikke og vovertro m.m. fra og om Samsø. 1902: Bog: Kistoriske og kulturhistoriske efterretninger om Samsø. Afskrifter af: flere tidligere beskrivelser af Samsø bl. a. Reesen på latin, Samsøs skifteprotokoller 1700 - 1837, Samsøs tingprotokoller 1857 - 1862, forskellige aviser 1798 - 1920

Gdr. Morten Madsen 1849 - 1935

Født i Nordby - begravet på Nordby Kirkegård. Redder sognearkivalierne fra undergang. Får indrettet sognearkiv for nordøen. Begynder ordning af papirerne.

Gdr. Christian Kornmaaler 1902 - 1979

Født i Nordby - begravet på Nordby Kirkegård. Sognerådsformand 1957 - 1962 i Nordby. Medlem af Samsø Sogneråd til 1966. Overfører i 1962 ved kommunesammenlægningen Nordlige sognearkiv til Samsø kommunekontor i Tranebjerg. Medstifter af Egnsarkivet i 1972. Indsamler arkivalier på nordøen.

Bog: "Husmænd og Håndværkere i Nordby Sogn" 1974

Ethel Bøhm 1932 - 1991

Født i Selsinggaarde - begravet på Kolby Kirkegård. Hjalp arkivleder meget med registrering af indkomne arkivalier og udarbejdede registrant af Samsø Aviser

Valdemar Andreasen 1910 - 1992

Født i Nørager - begravet på Tranebjerg Kirkegård. Registrant til Skifte- og fæsteprotokoller, Marknavne (fra udskiftningskort). Mange omskrivninger fra gotisk skrift.

Tove og Arne Thunbo

Arne født i Pillemark, bosat i Korsør. Tove Thunbo 1926 - 2006. Omskrivning og alfabetisering af kirkebøger 1700 - 1914.

Frivillige medarbejdere på arkivet

Olga Clemensen, Rita Ibsen, Bodil Jørgensen, Britta Mahler, Inge Lise Vohnsen Sørensen, Ole Pedersen

Lærer Bertel Madsen 1879 - 1951

Født i Langemark - begravet på Tranebjerg Kirkegård. Lærer i Brundby 1904 - 1931. Ungdomsven med Frederik Poulsen. Samlede øens 4 sognearkiver, der fik til huse i en længe på Samsø Museum.

1918: Museets første pjece, hvor arkivet omtales. 1925: Steffens Gild. Et gammelt bondebryllup, fortalt af folkemunde

Lærer Bent Rasmussen 1880 - 1967

Født i Ulstrup Røsnæs - begravet på Tranebjerg Kirkegård. Lærer ved Tranebjerg Skole 1902 - 1946. Redaktør af Samsø Folkeblad 1908 - 1950.

Artikler i "Fra Holbæk Amt" næsten hvert år 1908 - 1966 og i andre tidsskrifter. Bøger: Se i biblioteket

Lærer Jacob M. Hansen 1892 - 1979

Født i Ørsø Dronninglund kommune - begravet på Nordby Kirkegård. Lærer i Nordby 1916 - 1957. Sorterer og registrerer Nordbys sognearkiv.

Artikler: 1937: Om Nordby kirkes beliggenhed og sognets forsvundne byer. 1947: Nordby på Peder Pårses tid. 1948: Nordby sogn (i Danmarks Midtpunkt). 1953: Træk af præstegårdslivet i Nordby for 200 år siden. Bøger: 1949: Nordby på Peder Pårses tid, 1969: Af Nordby Sogns Historie.

Sophus Gylding-Ernstgaard

Født i København. Arbejdede på arkivet 1978 - 82 med ordning og registrering. Opstilling af kernefamilier.

Laurits Kjær-Hansen 1917 -

Født i Besser - bosat i Ringsted. Har samlet et stort privat Samsø arkiv, som nu er overdraget til Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø. Rådgiver og har været en urtolig hjælp for Egnsarkivet. Forbindelser til Landsarkivet for Sjælland. Slægtskurser. Kopier af fæsteprotokoller, brandforsikringer og taxationsprotokoller 1800 - 1872. Indbinding af xeroxkopierne af kairkebøgerne for Samsøs 5 sogne 1814 - 1891.

Ann Stahnke

Født i Gentofte (moderen fra Onsbjerg) - bosat i Virum. Registrant til skifteprotokoller, skøde- og panteprotokoller. Alfabetisering af samme. Omskrivning af folketællingerne, lægdsruller, af- og tilgangslister.

Bent Holm Christensen

Født i København (moderen fra Langemark) - bosat i Hørsholm. Arbejdet sammen med ægteparret Thunbo. Omskrivning og alfabetisering af kirkebøgerne 1700 - 1914. Fotokopi af Frederik Poulsens afskrevne uddrag af tingbøger og skrifteprotokollerne. Fortegnelse over Treårskrigen 1848 - 1850 over samsinger, der har gjort tjeneste ved flåden. Personfortegnelse til Chr. Kornmaalers bog "Husmænd og Håndværkere i Nordby Sogn".