Samsø Egnsarkiv Samso Egnsarkiv Samsoegnsarkiv Samsøegnsarkiv

Indbundne årgange af Samsø Posten fra 1906 og fremefter

FOR 100 ÅR SIDEN

JULI 1919

De sønderjyske børn der var fra Flensborg afrejste herfra i tirsdags på nær 8 som bliver her indtil videre, På Brattingsborg er man i gang med pløjning med motorplov, Cirkus Heraldos gæster øen, Margarinefabriken "Samsø" er nu i god drift, Selvantændelse i  30 tons tørv på Bisgård blev slukket, Fundet rugstrå på 74 tommer (1,88 m), Fundet solsikke på 84 tommer (2,13 m).

 

JUNI 1919

Boghandler Neble har købt og overtager boghandler Thunes boghandel i Tranebjerg, 9 nyebilister har fået kørekort, Den første motorplov er af Brdr. Vadstrup solgt til P. M. Petersen - Lykkestrupgård - Motoren, der tillige kan trække selvbindere og slåmaskiner ankommer hertil i nær fremtid.

MAJ 1919

De første asparges afsendt (8. maj), Margarinefabrikken i Tranebjerg kan begynde produktionen, Den nye NOrdby-bus kan køre Nordby-Tranebjerg på 32 minutter, Skibsforbindelse mellem Ballenog Kalundborg overvejes, En flyver har passeret Samsø (24. maj).

APRIL 1919

Edith Psilander optræder på Samsø i "Fars Pige", Postudlevering på søn- og helligdage ophører, Posten overvejes udbragt med biler, Johs. Garde bestalles som overretssagfører, 7 nyuddannede chauffører på Samsø - heriblandt en kvinde.

MARTS 1919

Indsamlingen "Brugt linned til sønderjyderne" slut, Skatteprocenten i Tranebjerg Kommune sættes til 2,1 pct., "Dyret" ejes nu adf et aktieselskab, Undermejeristerne kræver 70 kr. i ugeløn og max 49 timers arbejde, Opfordring til at modtage et sønderjydsk barn, Cykelhandlerforening stiftet.

FEBRUAR 1919

Cowboyen Robert Sshmit giver forestillinger, Apotekerens kone brækkede benet på kælkebakken, Mejeribestyrer Madsen (Trolleborg) har købt Løgten Kro, Bøde på 15 kr. for at give en anden mand en lussing, Postudbringningen besørges fremover af biler.

JANUAR 1919

Hædersgave til veteranerne fra 1848 udbetales, Danseskolen genoptages efter Den Spanske Syge, Der foretages indsamling til nødlidende sønderjyder, En til USA emigreret samsing er blevet søret ved Vestfronten, Stæren er kommen (21. jan.).

DECEMBER 1918

Skolerne åbner igen efter at have være lukket p.g.a. Den Spanske Syge, Der må igen afholdes forlystelser, Under Den Spanske Syger der der indsamlet totalt 6500 kr., Abonnementsprisen for Samsø Posten hæves til 1 kr (pr. kvartal), Lazarettet i Teknisk Skole lukkes, 

NOVEMBER 1918

Understøttelsesberettigede fiskere kan afhente ansøgningsskemaer, P.g.a. DenSpanske Syge må der kun være de allernødvendigste til stede ved kirkelige handlinger. Postkontoret fraråder sammenstimlen p.g.a. Den Spanske Syge, Teknisk Skole anvendes som lazaret i.f.m. Den Spanske Syge.

OKTOBER 1918 

Problemer med uddelingen af flæske-rationeringskort i Onsbjerg Kommune, Der kan søges om tillægsbrødkort, Ung mand idømt en bøde på 10 kr for at have givet en anden mand en lussing, Den Spanske Syge er endnu ikke kommet til øen.

SEPTEMBER 1918

Ung mand fængslet 90 dage for tyveri m.m. "på sædvanlig fangekost", Mand dømt til et års forbedringshus for vekselfalsk, Det nye sygehus har ansat Dr. Nordentoft, Befolkningstællingen i kommunerne viser Tranebjerg 2770 - Koldby 1055 - Nordby 1148 - Onsbjerg 1214 - Besser 1262 - i alt 7449 personer.

AUGUST 1918

Filmen "Pax Æterna" vises i biografen, Drenge og piger opfordres til at samle aks på markerne, Herboende anholdt for brandstiftelse og forsøg på forsikringssvindel -senere løsladt igen, 2 personer svømmer fra Saxild til Nordby - de opgav dog undervejs.

JULI 1918

Nordby Afholdsforening 25 års jubilæum, Tranebjerg Sogneråd har overtrådt maksimalprisen på tørv, Afgangselevernes eksamensresultater fra Samsø Realskole offentliggjort, Samsø Venstrevælgerforening afholder sommerudflugt til Mårup Skov, Første tilfælde af Den SpanskeSyge konstateret i Tranebjerg, Et antal islandske heste ankommet til Samsø - Husmandsforeningen forestår fordelingen. 

JUNI 1918

Det nye sygehus vil komme til at koste 433.000 kr., Prisen på øl stiger med 3 øre pr. flaske, Annoncer for kaffe- og thesurrogater, Juni måned bliver den mest kødfattige måned hiddtil, Tobaksplanter til salg til hjemmeavl, Der er kommet 50.000 kg sygarn fra Spanien, Kreaturerne må staldfodres da der er tørke på markerne, Mangel på høstbindegarn, Færgning fra Gammelholm til Hjortholm hver søndag, Rosinen: Bare ikke så vigtig min ven - godt nok har vi dyrtid men flade øretæver er der nok af.

MAJ 1918

Planer om opretteose af en koncertforening, 44 indtegnet til konfirmation i Tranebjerg Sogn, Samtlige øens mejerister stopper pr. 1. juni hvis de ikke opnår en bedre overenskomst, Eleverne i frk. Lunds skole har haft en fornøjelig tur til stranden.