Samsø Egnsarkiv Samso Egnsarkiv Samsoegnsarkiv Samsøegnsarkiv

Indbundne årgange af Samsø Posten fra 1906 og fremefter

FOR 100 ÅR SIDEN

OKTOBER 1918 

Problemer med uddelingen af flæske-rationeringskort i Onsbjerg Kommune, Der kan søges om tillægsbrødkort, Ung mand idømt en bøde på 10 kr for at have givet en anden mand en lussing, Den Spanske Syge er endnu ikke kommet til øen.

SEPTEMBER 1918

Ung mand fængslet 90 dage for tyveri m.m. "på sædvanlig fangekost", Mand dømt til et års forbedringshus for vekselfalsk, Det nye sygehus har ansat Dr. Nordentoft, Befolkningstællingen i kommunerne viser Tranebjerg 2770 - Koldby 1055 - Nordby 1148 - Onsbjerg 1214 - Besser 1262 - i alt 7449 personer.

AUGUST 1918

Filmen "Pax Æterna" vises i biografen, Drenge og piger opfordres til at samle aks på markerne, Herboende anholdt for brandstiftelse og forsøg på forsikringssvindel -senere løsladt igen, 2 personer svømmer fra Saxild til Nordby - de opgav dog undervejs.

JULI 1918

Nordby Afholdsforening 25 års jubilæum, Tranebjerg Sogneråd har overtrådt maksimalprisen på tørv, Afgangselevernes eksamensresultater fra Samsø Realskole offentliggjort, Samsø Venstrevælgerforening afholder sommerudflugt til Mårup Skov, Første tilfælde af Den SpanskeSyge konstateret i Tranebjerg, Et antal islandske heste ankommet til Samsø - Husmandsforeningen forestår fordelingen. 

JUNI 1918

Det nye sygehus vil komme til at koste 433.000 kr., Prisen på øl stiger med 3 øre pr. flaske, Annoncer for kaffe- og thesurrogater, Juni måned bliver den mest kødfattige måned hiddtil, Tobaksplanter til salg til hjemmeavl, Der er kommet 50.000 kg sygarn fra Spanien, Kreaturerne må staldfodres da der er tørke på markerne, Mangel på høstbindegarn, Færgning fra Gammelholm til Hjortholm hver søndag, Rosinen: Bare ikke så vigtig min ven - godt nok har vi dyrtid men flade øretæver er der nok af.

MAJ 1918

Planer om opretteose af en koncertforening, 44 indtegnet til konfirmation i Tranebjerg Sogn, Samtlige øens mejerister stopper pr. 1. juni hvis de ikke opnår en bedre overenskomst, Eleverne i frk. Lunds skole har haft en fornøjelig tur til stranden.

APRIL  1918

Gymnastikopvisning ledet af gymnastiklærer N. Bukh (Ollerup) stor succes, 55 samsinger udtaget til soldatertjeneste v. sessionen, "Peter Olsens Alle" (senere Sygehusvej) bliver realiseret,

MARTS 1918

Borgerforening stiftet i Tranebjerg, Realskolebestyrer Blegvads buste afsløret, 60 år + kan få ekstra kaffemærker, Murerne haf stiftet en fagforening, Galease sunket 3 sømil sydøst for Ballen.

FEBRUAR 1918

Karl Poulsen advarer mod fastelavnsfest som "tom og tarvelig", Buste af realskolebestyrer Blegvad skaffet afslører 5. marts, Den landede ballon er afhentet mod 50 kr. i belønning, Syge kan få ekstra brød mod aflevering af kaffemærker.

JANUAR 1918

11-årig dreng faldt gennem isen i Østermosen og druknede, Ung mand fra Samsø opholder sig i Amerika og bliver sendt til Vestfronten (i Europa), Offentligt møde om det islandske spørgsmål, Plantningsforeningen stiftet.

DECEMBER 1917

Foredrag om tilberedning af mad med krigssmør, En observationsballon med slæbetove har forvoldt skade på et hus, En Brugsforening idømt bøde på 10 kr for at sælge spiritus til et ikke-medlem, Indsamling til fordel for Ulykkeligt Stillede Børn.

NOVEMBER 1917

Museet er færdigt og ved at blive gjort klar til åbning, Folketællingskommisærer udpeget, Lang åbningstid i.f.m. skiftedag, Samsø Museum indviet den 9. november, Tranebjerg Teater annoncerer med "Nøddebo Præstegård", "Den Forlorne Søn" og "Lykkebarnet".

OKTOBER 1917

Der er tyfus på Samsø, Plukket tomat på 625 gram, 300 frugttræer er ankommen til Samsø Husmandsforening og vil blive fordelt blandt medlemmerne over hele øen, Vindmøllen ved Tranebjerg Elektricitetsværk er nu i fuld gang og virker godt og tilfredsstillende. 

SEPTEMBER 1917

Holmborg Teglværk udbydes til salg, Tyfusudbrud i Ørby, Amtssygehuset har vedtaget at købe en byggegrund til det nye sygehus.