Samsø Egnsarkiv Samso Egnsarkiv Samsoegnsarkiv Samsøegnsarkiv

Indbundne årgange af Samsø Posten fra 1906 og fremefter

FOR 100 ÅR SIDEN

JUNI 1917

Tranebjerg elektricitetsværk indkøber vindmølle, Samsø filmen "Plimsolleren"har premiere i Palme Biografen, Stor søgning til dyrskuet i Onsbjerg, Forbud mod afabrænding af Skt. Hans blus, 

MAJ 1917

Samsø Apotek solgt til apoteker Gottlieb, En hest reddet op af en 9 meter dyb brønd i Balshøj, Birkedommer Bührsch søger til Ringsted, Da det nu kniber med belysningen hos de handlende henstiller vi til publikum at gøre deres indkøb inden mørkets frembrud, 

APRIL 1917

På grund af de høje papirpriser anmoder vi vore kunder om at medbrunge kurve eller indpakningsmateriale ved afhentning af brød (samtlige bagere på Samsø, Galeasen "Anna" af Marstal er sunket ved Ballen syd for Kapelhuset, Anna af Marstal er bjerget med stor fortjeneste til bjergningsfartøjet, 

MARTS 1917

Spiritusforbus med omgående ikrafttræden, "Gøngehøvdingen" opføres i Tranebjerg Teater, Stor tysk damper strandet på Lushagen.

FEBRUAR 1917

Forhenværende realskolebestyrer Blegvad afgået ved døden, Vejskilte ved korsveje efterlyses, Engelsk Beklædningsmagasin åbner forretning i Tranebjerghus, Kongehøjen omtaltes som Onsbjergvejens WC, Murermester J Stampe kan fejre 50 års jubilæum. 

JANUAR 1917

På Samsø er der i 1916 født 79 drenge og 71 piger, Tranebjerg Kirke vurderet til 87.000 kr., En flyver passerede i lørdags Samsø i retning mod Jylland, 

DECEMBER 1916

En Brugsforening har betalt 10 kr. i bøde for salg af spiritus efter lukketid, Stort møde om afståelsen af De Dansk Vestindiske Øer, Stor tysk passagerdamper løbet på grund ved Vesborg, Mine drevet i land øst for Vesborg, Kun 3 veteraner fra 3-års Krigen tilbage på Samsø.

NOVEMBER 1916

Indsamling til Vildfarne Børns Redning gav 125 kr. og 75 øre, Tyske opkøbere køber heste for 1600 kr. pr. stk., Føreren - R.M. Jensen - på sænket damper var fra Ørby (alle blev reddet), Realskolebestyrer Blegvad fratræder, Vestindisk Samfund afholder lysbilledforedrag om De Vestindiske Øer.

OKTOBER 1916

Holmsborg Teglværk biligt til salg (blev solgt for 17.000 kr.), Larsen-Særslev udstiller malerier med motiver fra Samsø, Restpartiet af tørv fra Tranebjerg Mose sælges, Samsing (Peter Kaiser) om bord på sunket u-båd "Dykkeren".

SEPTEMBER 1916

Drukneulykke ved Cementfabrikken i Sælvig Bugten, Ny forskole i Tranebjerg indviet, Ny skole i Nordby indviet, Teaterstykket "Landmandsliv" opføres  på Tranebjerg Teater, Kunstudstilling med maleren Larsen-Særslev, Nordby gamle skole sælges for 1900 kr.

AUGUST.1916

Ægsamler Michael Mikkelsens hest løb løbsk med vognen og 10 snese æg knustes, Købmand måtte betale 10 kr. i bøde for handel med spiritus efter lukketid, Samsø Mosebrug har for indeværende år indstillet produktionen efter at have lavet ca. 925000 tørv, Prisen på wienerbrød forhøjet med 1 øre pr. stk., En omrejsende måtte bøde 5 kr. til amtsfattigkassen for ulovlig omløben med varer.

Juli 1916

Agurkeavlere opfordres til at så frø igen da første såning mistrives, Jørgen Søren Jensen har solgt sin ejendom til Tømrer Svarre for 1100 kr., M.S. Holms mindesmærke afsløret, På en mark ved Tranebjerg er der en frøroe der har nået den anseelige længde af 80 tommer, Der opstilles en vognvægt ved havnen i Sælvig.

JUNI 1916

Indsamlingen til nødlidende sønderjyder gav i overskud 1919 kr. og 90 øre, Ove Rode talte ved grundlovsfesten på Møllebakken i Tranebjerg til 11-1200 mennesker, De første ny kartofler afsendt 5. juni, 7-årig dreng druknet i brønd i Ørby, Dyrskue i Onsbjerg, Tørveproduktion startet både i Pillemark og Tranebjerg, En flyver med 2 personer observeret over Samsø den 26. juni, Mindestenen for M.S. Holm afsløret (ved Langemark)

MAJ 1916

En tørvemoselod i Pillemark gøres klar til udnyttelse, Butikkerne holder i anledning af skiftedagen åbent søndag den 6. maj indtil kl. 16, Indsamling til de nødlidende sønderjyder, Sommertid indføres fra 15. maj til 30. september, 5 undervandsbåde overnattede i Koldby Kaas Havn

APRIL 1916

Øresunds-damperen "Sverrig" besejler p.t. Aarhus-Kalundborg ruten, Mange foreninger holder generalforsamling heriblandt Samsø Lawn-Tennis-klub, Besætningen fra en kæntret galease har roet i land først til Kyholm og næste dag til Samsø, Indsamling til de nødlidende sønderjyder, De første asparges afsendt (28/4).

 

MARTS 1916

Museet i Brundby har sidste år været besøgt af 600 mennesker, Opførelse af en forskole i Tranebjerg udbydes i entreprise - der kom 8 tilbud, Cand. jur. Johannes Garde beskikket som sagfører på Samsø, Dampskibet Dana af Hamborg strandet ud for Vesborg, Stubmøllen i Ørby (fra 1668) brydes ned, Nye takster for nattelefonering, Stenen til minde om M S Holm anbringes.

 

FEBRUAR 1916

 

M:C: Glenstrup bliver ny sognepræst i Onsbjerg, Der skal stilles bænke på toppen af Tranebjergs vandbeholder, Der vil blive lavet Brugsforening i Ballen, Købmand Heegaard Hansen dømt for overtrædelse af maksimalpris og fodringsforbud, 2 pakhuse i Langøre solgt for 2200 kr.

JANUAR 1916

Murermestrene enedes om at forhøje timelønnen med 5 øre, På Tranebjerg Møllebakke er der i den sidste tid bleven plantet 2000 birketræer, Her på øen er 1 mand bleven snast til at skulle betale krigsskat, Forleden aften er der bleven stjålet en cykelslange på Flinchs Hotel - Vedkommende har taget en af personalets cykler der stod i cykelskuret og skilt den ad og taget den ene slange.