Samsø Egnsarkiv Samso Egnsarkiv Samsoegnsarkiv Samsøegnsarkiv

Indbundne årgange af Samsø Posten fra 1906 og fremefter

FOR 100 ÅR SIDEN

AUGUST

Samsøkortet korrigeres af Generalstaben, Landvæsenselev fra Brattingsborg 80 dage i fængsel for tyveri, Politibetjent Volkersen har erhvervet kørekort.

JULI 1922

Ballen Havn indvies, Realskoleelevernes afgangsresultater offentliggjort, Bispevisitats i Onsbjerg.

JUNI 1922

Dreng kørt over af læge Stricker!, Socialdemokratiet holder 25-års jubilæum, Tranebjergs el-vindmølle sælges for 2100 kr., Vådeskudsulykke med dødsfald i Onsbjerg.

MAJ 1922

Samsø-Foreningen i København offentliggør sangen: "Se Kattegats Perle, det er en ø", 20 ansøgere til lærerstilling i Ørby, Planer om opførelse af 2-etagers pakhus i Ballen.

APRIL 1922

Navneord må skrives med lille begyndelsesbogstav, Flyverute til Samsø overvejes, Ørby Sangforening giver koncert.

MARTS 1922

Onsbjerg får strøm fra Østerby nogle dage, Brændevin bliver billigere, Stranding på *Vejrø, Skatteprocenterne på Samsø mellem 2,4 (Onsbjerg) og 3,8 (Besser), Mund- og klovsygen i aftagende.

FEBRUAR 1922

Færgerne har problemer p.g.a. havis, Samsø modtager post med flyvemaskine, Mund- og klovsyge på øen, Nu også passagerflyvninger, Der er set en ræv på øen,Johs. Garde ansat som godsforvalter, Skibsforbindelsen genoptages / flyvninger slutter.

JANUAR 1922

Grov chikane nytårsaften mod J. H. Mahler i Kolby Kaas, Den Spanske Syge er kommet igen på Samsø, Al dans forbydes på grund af epidemien, Samsø-klub oprettet i Chicago, Der er aftalt delvis adgang til Brattingsborg-skoven, Godsforvalter Garde er død, Skolerne lukkes på grund af epidemien, Biografen lukkes på grund af epidemien.

DECEMBER 1921

Porto til udlandet er 25 øre for kort og 40 øre for breve, Samsøforening stiftet i København, Frk. Mette Stauns fra Brundby rejser på hedningemission i Kina, Flere skader på skibe og landlanlæg efter stærk storm og højvande, Elektrisk lys indlagt i Tranebjerg Kirke.

NOVEMBER 1921

Postskibene kunne ikke gå i havn på Samsø på grund af storm, Udbedring af dæmningerne ved Stauns, Møde om tørlægning af Stauns Fjord, Oversøisk julepost skal afsendes i begyndelsen af december, En flyver har passeret Samsø, Grevskabet er pr. 9. maj overgået til fri ejendom,

OKTOBER 1921

Sportsplads i Nordby under forberedelse, Rejsning af en genforeningssten i Nordby under forberedelse, 6. okt. stort heste- og kreaturmarked i Tranebjerg, 23.-24. oktober voldsom storm som raserer diger og havne - vand i Besser Made helt ind til Besser by.

SEPTEMBER 1921

Tysk smugler-skonnert strandet ved Samsø, Vandflyver set over Samsø, Bryde- og bokseopvisning, Stort møde om mergling af kalktrængende jorder, Der nedsættes merglingsudvalg, Der forhandles om åbning af adgang til Brattingsborgs skove, Krybskytteri på Vejrø,

AUGUST 1921

Brundby Missionshus indvies, Der arbejdes med oprettelse af husmandsbrug - Vadstrupgård 12 - Bisgaard 4 - Sannholm 2, Betjent Volkersen har brækket sit ene ben, Danske krigsskibe opankret i Sælvig-bugten, Ny postmester i Tranebjerg postkontor.

JULI 1921

Flyveopvisning over Tranebjerg, Samsø Margarinefabrik solgt, Røglugt over Samsø fra brand i Lille Vildmose, Papirballon fløjet fra Tranebjerg til Kongehøjen!.

JUNI 1921

Genforeningsfest i Tranebjerg med 2000 deltagere, Onsbjerg mølle handlet, Galease strandet nær Vorbjerg, Elprisen nedsættes.

MAJ 1921

Der afholdes kursus i kagebagning, Clemmensen (Torup) rejser til Frankrig for at se deres faldne søns gravsted, Grevskabet Samsø ophævet, Plejeforældre søges til wienerbørn.

APRIL 1921

5 flyvemaskiner fløj over Samsø på en og samme dag, Der kan ikke mere besørges post om søndagen, Familien Clemmensen (Torup) har modtaget sølvkors fra Canada for deres faldne søn i 1. Verdenskrig,

MARTS 1921

En høne har lagt et æg på 150 g, Redningsmænd fra forliset på Bolsaxen hædret, Bazar til fordel for" Dyret" gav 3906 kr, Provst Henningsen (Kolby) fejrer 25 års jubilæum, Mejeriet "Brattingsborg"bortforpagtet, Nyt vaskeri i Toftebjerg.

FEBRUAR 1921

Skeletfund på møllebakken i Brundby, Svindler lavede indsamling til de ulykkelige børn i Østrig (sig selv), Motorskonnert strandet på Bosserne, Valg til sogneråd og hjælpekasser.

JANUAR 1921

Kun 3 veteraner fra 1848 på Samsø, Harald Blegvad forsvaret doktordisputats om krebsdyr, Stor indsamling til skolen i Rends, Skibsforlis ved Bolsaxen 5 sømil fra Vestborg Fyr.

DECEMBER 1920

Grundtaksten for skorstensfejning er hævet til 1 kr og 50 øre, En ilanddrevet mine ved Lushagen blev uskadeliggjort, Sygehuset begynder at give radiumbehandlinger, Indsamlingen til "De syges jul på sygehuset" gav i alt 135 kr., Mund- og klovsyge florerer.

NOVEMBER 1920

Biografen viser Ingmarsønnerne anden del, Ægsamlerens vogn væltet med æg for 1500 kr., Nogle dage senere skete det igen, Omrejsende teater viser "En Vesterbrodreng", Lysbilledforedrag om "Stråler og deres anvendelse som lægemiddel", Den tyske skibsbesætning som for en måned siden stjal 2 får er nu dømt til afsoning i forbedringshus.

OKTOBER 1920

2 får stjålet af sømænd fra tyske skibe, Ny vej anlægges fra Vesterløkken til Kaasen, Brattingsborg får nyt malkeanlæg kaldet Perfection, Lille ildebrand på sygehuset, Doktor Helwegs søn har taget doktorgraden med an afhandling om ischias, Bageri i Koldby nedbrændt.