Samsø Egnsarkiv Samso Egnsarkiv Samsoegnsarkiv Samsøegnsarkiv

Fra Lasse Maiboms samling fra Radio Samsø

SENESTE JOURNALISERINGER OG REGISTRERINGER

FEBRUAR - MARTS - APRIL 2017

Forarbejder til grundig beskrivelse af Samsø 1957, Stor samling fra Holbæk Amt om veje - fattigvæsen - skoler - værgeråd m.m., Omfattende sanering på lageret gennemført, Journaliseringen af efterslæbet forventes gennemført i løbet af 2017 

DECEMBER 2016 - JANUAR 2017

Vi har været heldige at få flere fotoalbum indleveret MED sted- og personnavne. Det er vi meget glade for, fordi billeder uden data er nærmest ubrugelige i arkiv-sammenhæng. Tak for det.

SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER

Mens vi fortsat arbejder os gennem efterslæbet fra de foregående år, indløber der jævnligt "nyt" gammelt. F.eks. har vi modtaget en masse fra Decca-stationen på Nordby Hede. En stor samling arkivalier fra Kornhøj ved Onsbjerg er klar til arkivering. Et par scrapbøger har været indleveret til udtagning og kopiering.

JULI - AUGUST

Lasse Maiboms samling er registreret og digitaliseret, Arkivets kassettebånd-samling er registreret og digitaliseret. 

 

APRIL - MAJ - JUNI

Intet nyt at berette. Der arbejdes fortsat med efterslæbet. Der er ved at blive lavet et søgesystem til bogsamlingen. Der bruges også en del tid på at besvare forespørgsler.

JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2016

Der arbejdes fortsat intensivt med journalisering af henlagt materiale fra de seneste år. Måske indhentes efterslæbet i løbet af 2016.