OVERSIGT OVER ARTIKELSAMLING UNDER OPBYGNING

Artiklerne er tilgængelige i Samsø Egnsarkiv, Præstegårdsvej 15, Onsbjerg

 

Barndommens ø, Aarhus Stiftstidende 1944-06-28, Knud Astrup

Bedstemors erindringer, Agnes Møller

Brattingsborg på Samsø, I Borg og Hytte 1878

Danske Studier, Knudsen og Kristensen 1918

Danske studier, Knudsen og Kristensen 1931

Den nye Brattingsborg på Samsø, Illustreret Tidende 1870-71

Der Passagier- und Fährverkehe zur dänischen Insel Samsø, Stein og Böckenhauer

Det skete på Samsø i krigens tid, Holstebro Dagblad 1979, Otto Løn

Det startede i 1876, Dansk Jagt 1990, Niels Laustsen

En Samsø-husmand, Vort Landbrug 1927, C. Sørensen

En skolehistorie fra Besser på Samsø 1888, Danmarks Lærerforenings Medlemsblad

Et lille trip til øen i Århusbugten, Østjysk Hjemstavn 1958, Victor Jensen

Et Samsø-Landbrug, Hedeselskabets Tidsskrift 25. sept. 1920

Fra Lundeborg til Samsø, Jæger 2005, Bang og Ellekilde

Hjemmefra – skolegang – Samsø Realskole

Husmødrene på Samsø bygger Skole, Tidsskrift for Husholdning 1930, Bertha Pedersen

Hvad har Samsø, jøp

Hvad var Samsø uden Kruse?, Århus Stifts Årbog 1993, Palle Eriksen

Jagt og fiskeri på Samsø, Grenen – Skagens og Aalbæks Avis 1929 nr. 13, F. H. Thiesen

Lyntoget kører via Samsø, Jernbanen 2003/3, Søren Agerskov

Løse Blade fra Samsø, Wisbechs Almanak 1901, Schack

Min bedste opskrift 1995

Missionshuse på mindre øer, Den Indre Missions Tidende nr. 5

Om søtransport af hærens enheder 1905 – 39, www.chakoten.dk/cgi-bin/fm.cgi?n=708

På Samsø var – der meget tøj, Østjysk Hjemstavn 1983, Erna Lorenzen

Samsø – Amerika, Industripioneren Henry J. Krebs, Danmarksposten 1969 nr. 11, Hans Dalgaard

Samsø 1943, Cras 1979, Agnete Therkildsen

Samsø, Danmark – Illustreret Rejsehåndbog 1879, P. V. Grove

Samsø, Rundt i Landet, Herman Bang 1904

Samsøbilleder, Danmarksposten 1969 nr. 4, Christensen og Dahl

Sommer-i-by fester

Store våbenmodtagelser på Samsø, Danmarks Frihedskamp

The Island of the Wind, The New Yorker – July 2008, Elizabeth Kolbert

Visborg Ruin paa Samsø, Illustreret Tidende 1876 nr. 851

Vort Landbrug, gårde på Samsø

Aabo Syssel – Samsø Herred, Herredsbogen – Jylland, Thorkild Gravlund